Проект „Студентски практики“


Уважаеми колеги-студенти,
 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява отпускането на допълнителни бройки по проект „Студентски практики“.
Проектът се предвижда да продължи до 31.12.2014 г.
ВУАРР ще приема и обработва документи за студентски практики до запълване на бройката.
ВУАРР си запазва правото да преустанови приема на документи, в случай на изчерпване на лимита по проекта или липса на финансови средства.
 
Договорите Студент-Висше училище, се извеждат от профила на студента и се подават подписани в 3 екземпляра към техническите изпълнители на ВУАРР.
Документи, които не отговарят на горепосоченото условие, няма да бъдат приемани и обработвани.
 
Поради насъбралия се голям брой договори за студентски практики с начална дата през месец Юни, Ви уведомяваме да посочвате начална дата на практика през месец Юли, с оглед своевременното им обработване и качване в системата.
 
Екип по проект „Студентски практики“ на ВУАРР