Магистър

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

на учебната 2020/2021 година
 
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Неспециалисти – 2 год. *24.04.2020 г. 27.04.2020 г. до 30.04.2020 г.
*29.05.2020 г. 01.06.2020 г. до 05.06.2020 г.
*26.06.2020 г. 29.06.2020 г. до 03.07.2020 г.
*24.07.2020 г. 27.07.2020 г. до 31.07.2020 г.
*28.08.2020 г. 31.08.2020 г. до 04.09.2020 г.
*25.09.2020 г. 28.09.2020 г. до 02.10.2020 г.
след „Проф. бакалавър“- 2 год. *24.04.2020 г. 27.04.2020 г. до 30.04.2020 г.
*29.05.2020 г. 01.06.2020 г. до 05.06.2020 г.
*26.06.2020 г. 29.06.2020 г. до 03.07.2020 г.
*24.07.2020 г. 27.07.2020 г. до 31.07.2020 г.
*28.08.2020 г. 31.08.2020 г. до 04.09.2020 г.
*25.09.2020 г. 28.09.2020 г. до 02.10.2020 г.
Специалисти – 1 год. *24.04.2020 г. 27.04.2020 г. до 30.04.2020 г.
*29.05.2020 г. 01.06.2020 г. до 05.06.2020 г.
*26.06.2020 г. 29.06.2020 г. до 03.07.2020 г.
*24.07.2020 г. 27.07.2020 г. до 31.07.2020 г.
*28.08.2020 г. 31.08.2020 г. до 04.09.2020 г.
*25.09.2020 г. 28.09.2020 г. до 02.10.2020 г.
*30.10.2020 г. 02.11.2020 г. до 13.11.2020 г.
 

* На посочените дати се провеждат и изпити за владеене на чужд език (английски и руски).

За "Международен бизнес" се кандидатства с документ за владеене на английски език

или се полага допълнителен изпит.

За специалностите с обучение на чужд език (английски и руски) се кандидатства

с документ за владеене на език или се полага допълнителен изпит.