Магистър

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

на учебната 2021/2022 година
 
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР


 
Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Неспециалисти – 2 год. *23.04.2021 г. 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.
*28.05.2021 г. 31.05.2021 г. до 04.06.2021 г.
*25.06.2021 г. 28.06.2021 г. до 02.07.2021 г.
*23.07.2021 г. 26.07.2021 г. до 30.07.2021 г.
*27.08.2021 г. 30.08.2021 г. до 03.09.2021 г.
*24.09.2021 г. 27.09.2021 г. до 01.10.2021 г.
След „Проф. бакалавър“ – 2 год. *23.04.2021 г. 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.
*28.05.2021 г. 31.05.2021 г. до 04.06.2021 г.
*25.06.2021 г. 28.06.2021 г. до 02.07.2021 г.
*23.07.2021 г. 26.07.2021 г. до 30.07.2021 г.
*27.08.2021 г. 30.08.2021 г. до 03.09.2021 г.
*24.09.2021 г. 27.09.2021 г. до 01.10.2021 г.
Специалисти – 1 год. *23.04.2021 г.  26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.
*28.05.2021 г. 31.05.2021 г. до 04.06.2021 г.
*25.06.2021 г. 28.06.2021 г. до 02.07.2021 г.
*23.07.2021 г. 26.07.2021 г. до 30.07.2021 г.
*27.08.2021 г. 30.08.2021 г. до 03.09.2021 г.
*24.09.2021 г. 27.09.2021 г. до 01.10.2021 г.
*29.10.2021 г. 02.11.2021 г. до 15.11.2021 г.
 

* На посочените дати се провеждат и изпити за владеене на чужд език (английски и руски).

За "Международен бизнес" се кандидатства с документ за владеене на английски език

или се полага допълнителен изпит.

За специалностите с обучение на чужд език (английски и руски) се кандидатства

с документ за владеене на език или се полага допълнителен изпит.