Магистър

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА учебната 2017/2018 година
 
 
Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Неспециалисти – 2 год. от 7.11.2017 г.
до *25.02.2018 г.
26.02.2018 г. от 26.02.2018 г.
до 5.03.2018 г.
след „Проф. бакалавър“ – 2 год. от 7.11.2017 г.
до *25.02.2018 г.
26.02.2018 г. от 26.02.2018 г.
до 5.03.2018 г.
Специалисти – 1 год. от 7.11.2017 г.
до *9.03.2018 г.  
12.03.2018 г. от 12.03.2018 г.
до 15.03.2018 г.
за специалност
"Здравен мениджмънт"
от 7.11.2017 г.
до 25.01.2018 г. 
26.01.2018 г. от 26.01.2018 г.
до 31.01.2018 г.
 
* На посочените дати ще се провежда и приемен изпит по английски език

за специалност „Международен бизнес“. 
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2018/2019 г.
 

Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Неспециалисти – 2 год. *30.03.2018 г. 02.04.2018 г. до 05.04.2018 г.
*30.04.2018 г. 08.05.2018 г. до 11.05.2018 г.
*01.06.2018 г. 04.06.2018 г. до 08.06.2018 г.
*29.06.2018 г. 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г.
*27.07.2018 г. 30.07.2018 г. до 03.08.2018 г.
*31.08.2018 г. 03.09.2018 г. до 05.09.2018 г.
*28.09.2018 г. 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г.
след „Проф. бакалавър“- 2 год. *30.03.2018 г. 02.04.2018 г. до 05.04.2018 г.
*30.04.2018 г. 08.05.2018 г. до 11.05.2018 г.
*01.06.2018 г. 04.06.2018 г. до 08.06.2018 г.
*29.06.2018 г. 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г.
*27.07.2018 г. 30.07.2018 г. до 03.08.2018 г.
*31.08.2018 г. 03.09.2018 г. до 05.09.2018 г.
*28.09.2018 г. 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г.
Специалисти – 1 год. *30.03.2018 г. 02.04.2018 г. до 05.04.2018 г.
*30.04.2018 г. 08.05.2018 г. до 11.05.2018 г.
*01.06.2018 г. 04.06.2018 г. до 08.06.2018 г.
*29.06.2018 г. 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г.
*27.07.2018 г. 30.07.2018 г. до 03.08.2018 г.
*31.08.2018 г. 03.09.2018 г. до 05.09.2018 г.
*28.09.2018 г. 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г.
 
* На посочените дати ще се провежда и приемен изпит по английски език

за специалностите: „Международен бизнес“ и

Стопанско управление със спецализация „Управление на агробизнеса“

 
 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕТЕН  СЕМЕСТЪР на учебната 2018/2019 година

 
Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Неспециалисти – 2 год. от 15.10.2018 г.
до *22.02.2019 г.
25.02.2019 г. от 25.02.2019 г.
 до 01.03.2019 г.
след „Проф. бакалавър“ – 2 год. от 15.10.2018 г.
до *22.02.2019 г.
25.02.2019 г. от 25.02.2019 г.
до 01.03.2019 г.
Специалисти – 1 год. от 15.10.2018 г.
до *8.03.2019 г.  
11.03.2019 г. от 11.03.2019 г.
до 15.03.2019 г.
за специалност
"Здравен мениджмънт"
от 15.10.2018 г.
до 25.01.2019 г. 
28.01.2019 г. от 28.01.2019 г.
до 01.02.2019 г.
 
* На посочените дати ще се провежда и приемен изпит по английски език

за специалностите: „Международен бизнес“ и

Стопанско управление със спецализация „Управление на агробизнеса“