Магистър

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
“МАГИСТЪР”- ОТ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
/РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/
ЗА учебната 2023/2024 година
 
Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
 
Неспециалисти – 2 год.
*21.04.2023 г. 24.04.2023 г. до 28.04.2023 г.
 
*26.05.2023 г. 29.05.2023 г. до 02.06.2023 г.
 
*23.06.2023 г. 26.06.2023 г. до 30.06.2023 г.
 
*21.07.2023 г. 24.07.2023 г. до 28.07.2023 г.
 
*25.08.2023 г. 28.08.2023 г. до 01.09.2023 г.
 
*21.09.2023 г. 25.09.2023 г. до 29.09.2023 г.
 
след „Проф. бакалавър“- 2 год. *21.04.2023 г. 24.04.2023 г. до 28.04.2023 г
 
*26.05.2023 г. 29.05.2023 г. до 02.06.2023 г.
 
*23.06.2023 г. 26.06.2023 г. до 30.06.2023 г.
 
*21.07.2023 г. 24.07.2023 г. до 28.07.2023 г
 
*25.08.2023 г. 28.08.2023 г. до 01.09.2023 г.
 
*21.09.2023 г. 25.09.2023 г. до 29.09.2023 г.
 
 
Специалисти – 1 год. *21.04.2023 г.. 24.04.2023 г. до 28.04.2023 г.
 
*26.05.2023 г. 29.05.2023 г. до 02.06.2023 г.
 
*23.06.2023 г 26.06.2023 г. до 30.06.2023 г.
 
*21.07.2023 г. 24.07.2023 г. до 28.07.2023 г
 
*25.08.2023 г. 28.08.2023 г. до 01.09.2023 г.
 
*21.09.2023 г. 25.09.2023 г. до 29.09.2023 г.
 
*27.10.2023 г. 30.10.2023 г. до 14.11.2023 г.
 
 
 

* На посочените дати се провеждат и изпити за владеене на чужд език (английски и руски).

За "Международен бизнес" се кандидатства с документ за владеене на английски език

или се полага допълнителен изпит.

За специалностите с обучение на чужд език (английски и руски) се кандидатства

с документ за владеене на език или се полага допълнителен изпит.