Магистър

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА

учебната 2019/2020 година

 
 
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” – ЛЕТЕН  СЕМЕСТЪР
 
Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Неспециалисти – 2 год. от 25.11.2019 г.
до *31.01.2020 г.
03.02.2020 г. от 03.02.2020 г.
до 07.02.2020 г.
след „Проф. бакалавър“ – 2 год. от 25.11.2019 г.
до *31.01.2020 г.
03.02.2020 г. от 03.02.2020 г.
до 07.02.2020 г.
Специалисти – 1 год. от 25.11.2019 г.
до *06.03.2020 г.  
09.03.2020 г. от 09.03.2020 г.
до 13.03.2020 г.
за специалност
"Здравен мениджмънт"
от 25.11.2019 г.
до 31.01.2020 г. 
03.02.2020 г. от 03.02.2020 г.
до 07.02.2020 г.
 
* На посочените дати ще се провежда и приемен изпит по английски език

за специалностите: „Международен бизнес“

Стопанско управление със спецализация „Управление на агробизнеса“