Магистър

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

на
учебната 2018/2019 година
 
 
 
Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок  за записване
Неспециалисти – 2 год. от  12.11.2018 г.
до *14.12.2018 г.
17.12.2018 г.  от  17.12.2018 г.
до 21.12.2018 г.
от  02.01.2019 г.
до *25.01.2019 г.
28.01.2019 г. от 28.01.2019 г.
до 01.02.2019 г.
след  „Професионален бакалавър“ – 2 год. от 12.11.2018 г.
до *14.12.2018 г.
17.12.2018 г.  от  17.12.2018 г.
до 21.12.2018 г.
от 02.01.2019 г.
до *25.01.2019 г.
28.01.2019 г. от 28.01.2019 г.
до 01.02.2019 г.
Специалисти – 1 год. от  12.11.2018 г.
до *14.12.2018 г.
17.12.2018 г.  от  17.12.2018 г.
до 21.12.2018 г.
от 02.01.2019 г.
до *25.01.2019 г.
28.01.2019 г. от 28.01.2019 г.
до 01.02.2019 г.
от 04.02.2019 г.
до *22.02.2019 г.
25.02.2019 г. от 25.02.2019 г.
до 01.03.2019 г.
за специалност „Здравен мениджмънт“ от 12.11.2018 г.
до 14.12.2018 г.
17.12.2018 г.  от  17.12.2018 г.
до 21.12.2018 г.
от 02.01.2019 г.
до 25.01.2019 г.
28.01.2019 г. от 28.01.2019 г.
до 01.02.2019 г.

 

* На посочените дати ще се провежда и приемен изпит по английски език

за специалностите: „Международен бизнес“ и

Стопанско управление със спецализация „Управление на агробизнеса“