Кандидатстване в ОКС "Магистър"

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗА ЗИМЕН И ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА

учебната 2017/2018 година

 
 
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
 
Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Не специалисти – 2 год. *24.02.2017 г. 27.02.2017 г. до 02.03.2017 г.
*24.03.2017 г. 27.03.2017 г. до 31.03.2017 г.
*21.04.2017 г. 24.04.2017 г. до 28.04.2017 г.
*26.05.2017 г. 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г.
*30.06.2017 г. 03.07.2017 г. до 07.07.2017 г.
*28.07.2017 г. 31.07.2017 г. до 04.08.2017 г.
*25.08.2017 г. 28.08.2017 г. до 01.09.2017 г.
след „Проф. бакалавър“- 2 год. *24.02.2017 г. 27.02.2017 г. до 02.03.2017 г.
*24.03.2017 г. 27.03.2017 г. до 31.03.2017 г.
*21.04.2017 г. 24.04.2017 г. до 28.04.2017 г.
*26.05.2017 г. 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г.
*30.06.2017 г. 03.07.2017 г. до 07.07.2017 г.
*28.07.2017 г. 31.07.2017 г. до 04.08.2017 г.
*25.08.2017 г. 28.08.2017 г. до 01.09.2017 г.
Специалисти – 1 год. *24.02.2017 г. 27.02.2017 г. до 02.03.2017 г.
*24.03.2017 г. 27.03.2017 г. до 31.03.2017 г.
*21.04.2017 г. 24.04.2017 г. до 28.04.2017 г.
*26.05.2017 г. 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г.
*30.06.2017 г. 03.07.2017 г. до 07.07.2017 г.
*28.07.2017 г. 31.07.2017 г. до 04.08.2017 г.
*25.08.2017 г. 28.08.2017 г. до 01.09.2017 г.
*29.09.2017 г. 02.10.2017 г. до 06.10.2017 г.
 
 
* На посочените дати ще се провежда и приемен изпит по английски език

за специалност „Международен бизнес“.


 
 
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” – ЛЕТЕН  СЕМЕСТЪР
 
Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Не специалисти – 2 год. от 27.11.2017 г.
до *19.01.2018 г.
22.01.2018 г. от 22.01.2018 г.
до 31.01.2018 г.
след „Проф. бакалавър“ – 2 год. от 27.11.2017 г.
до *19.01.2018 г.
22.01.2018 г. от 22.01.2018 г.
до 31.01.2018 г.
Специалисти – 1 год. от 27.11.2017 г.
до *19.01.2018 г.  
22.01.2018 г. от 22.01.2018 г.
до 31.01.2018 г.
 
* На посочените дати ще се провежда и приемен изпит по английски език

за специалност „Международен бизнес“.