График за прием на документи

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
“БАКАЛАВЪР”- ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
/РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/
ЗА учебната 2023/2024 година

Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
30.03.2023 г. 31.03.2023 г. 03.04.2023 г.  
до 07.04.2023 г.
 
27.04.2023 г. 28.04.2023 г. 02.05.2023 г.  
до 09.05.2023 г.
 
25.05.2023 г. 26.05.2023 г. 29.05.2023 г.  
до 02.06.2023 г.
 
29.06.2023 г. 30.06.2023 г. 03.07.2023 г.  
до 07.07.2023 г.
 
27.07.2023 г. 28.07.2023 г. 31.07.2023 г.  
до 04.08.2023 г.
 
31.08.2023 г. 01.09.2023 г. 04.09.2023 г.  
до 08.09.2023 г.
 
28.09.2023 г. 29.09.2023 г. 02.10.2023 г.  
до 06.10.2023 г.
 
26.10.2023 г. 27.10.2023 г. 30.10.2023 г.  
до 10.11.2023 г.