График за прием на документи

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
 
“БАКАЛАВЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
за учебната 2017/2018 година
 
 
 
Предварителни конкурсни изпити за ОКС „Бакалавър“:
 

Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
23.02.2017 г. 24.02.2017 г. 27.02.2017 г. до 10.03.2017 г.
30.03.2017 г. 31.03.2017 г. 03.04.2017 г. до 07.04.2017 г.
28.04.2017 г. 09.05.2017 г. 10.05.2017 г. до 19.05.2017 г.
29.06.2017 г. 30.06.2017 г. 03.07.2017 г. до 07.07.2017 г.
 
 
Редовна КСК за ОКС „Бакалавър“:
 
Кръг Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
I 27.07.2017 г. 28.07.2017 г. 31.07.2017 г. до 04.08.2017 г.
II 24.08.2017 г. 25.08.2017 г. 28.08.2017г. до 01.09.2017 г.
III 28.09.2017 г. 29.09.2017 г. 02.10.2017 г. до 15.10.2017 г.
 
*Забележка: Четвърти кръг се обявява при наличие на свободни места.