График за прием на документи

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

“БАКАЛАВЪР”

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

за учебната 2023/2024 година

 

Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
 
27.11.2023 г.
 
28.11.2023 г.
 
30.11.2023 г.

03.12.2023 г.
 
18.12.2023 г.
 
19.12.2023 г.
 
20.12.2023 г.

22.12.2023 г.
 
25.01.2024 г.
 
26.01.2024 г.
 
29.01.2024 г.

02.02.2024 г.