График за прием на документи

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

/ РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ /

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
 
Срок за подаване на документи
до
Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
от   до
04.04.2024 г. 05.04.2024 г. 08.04.2024 г. 08.04. - 12.04.2024 г.
09.05.2024 г. 10.05.2024 г. 13.05.2024 г 13.05. – 17.05.2024 г.
13.06.2024 г. 14.06.2024 г. 17.06.2024 г. 17.06. - 21.06.2024 г.
18.07.2024 г. 19.07.2024 г. 22.07.2024 г. 22.07. – 26.07.2024 г.
29.08.2024 г. 30.09.2024 г. 02.09.2024 г. 02.09. – 10.09.2024 г.
03.10.2024 г. 04.10.2024 г. 07.10.2024 г. 07.10. – 11.10.2024 г.