Към кандидат-студентите

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И РОДИТЕЛИ,

Решението за следване в университет се базира на три фактора: желание; бъдеще; възможност. Бакалавърските, магистърските и докторските степени, които се предлагат във ВУАРР доказано осигуряват реализация. ВУАРР се развива вече 26 години и няма регистрирани безработни възпитаници.

Няма съмнение, че всички университети изтъкват своите хубави страни – правят си реклама. Но често рекламите са подвеждащи. Ето защо най-добре е да се питат студентите, които вече учат в един университет. Само така можем да разберем истината.

Оформя се традицията всички първокурсници да участват в разпределянето на награди чрез жребий между които екскурзии в Париж и Рим, стипендии, лаптопи, таблети, почивки в курорти… Жребият се тегли по време на Студентския празник – 8-ми декември.

И тази година кандидатстудентската кампания на висшето училище ще премине под мотото „Обичай, работи, учи!“, защото само във ВУАРР са възможни едновременно грижа за семейството, работа и обучение.

Затова прилагаме световните иновации в електронните и дистанционните форми на обучение и осигуряваме подкрепа и достъп до висше образование и научни изследвания за тези, които желаят да бъдат „играчите на терена“, а не „запалянковците на трибуната“, за тези, които искат да сбъднат мечти...

Пожелавам успех на трудолюбивите, упоритите, предприемчивите!


РЕКТОР: АКАД. ПРОФ. Д. ДИМИТРОВ

Пловдив, февруари 2018 г.