Към кандидат-студентите

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

Най-сигурният начин да се ориентирате дали да следвате или не в дадено висше училище е да попитате студентите, които вече се обучават там. Нашите проучвания показват, че почти всички наши кандидат-студенти са искали информация от свои съученици, роднини, приятели, съседи, които вече учат във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, и по този сигурен начин те са решили да се насочат към ВУАРР.
 
През 2017 г. ВУАРР чества 25-годишнина.
Юбилейната година ще донесе на 25 студенти – първокурсници специални щастливи бонуси, които ще се изтеглят от факултетните номера: джип,7-дневни почивки, смартфони, айфони, лаптопи, таблети. Щастливците ще научат за своя шанс на своя първи студентски празник 8 декември 2017г., когато ще се изтеглят номерата на късметлиите.
 
Дипломираните висшисти при нас се реализират в управлението на общините, туризма, финансовите институции, счетоводните къщи, банките, управлението и икономиката на агробизнеса, управлението на информационните системи, като системни администратори, управление на проекти, маркетинг и реклама, управление на човешките ресурси, артмениджмънт, международен бизнес.
Разбира се, вече има наши възпитаници, които са народни представители, кметове на общини, ръководители и експерти в държавни и общински структури, зам. министри. Няма само регистрирани безработни.

Международната сертификация по ISO 9001:2015 дава гаранция за авторитета на академичната институция. Редовно провежданите акредитационни процедури от Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерски съвет на Република България гарантират легитимността на всички издавани академични документи, включително европейска диплома.
ВУАРР е пълноправен член на Европейската асоциация на институции във висшето образование (EURASHE) и Вишеградската асоциация на университетите (VUA).
ВУАРР притежава акредитации за научната и образователна степен „доктор“.

За да се реализира човек в българската икономическа среда, той непременно трябва да завърши нашето висше училище. Тук студентите научават не само общоприетите пакети от знания, но и тънкостите, специфичните особености и слабостите в обществените реалности.
Какви са тайните на успеха? Нашите конкуренти искат да узнаят формулите:
„Чух, и забравих, видях, и запомних, направих, и разбрах!“
„Толкова теория, колкото е нужна за практиката!“
„В науката, бизнеса и изкуството има място за този, който каже нещо ново!“
„Бизнесът е за смелите и предприемчивите!“
„Да бъдем играчи, а не запалянковци !“

Тези принципи не позволяват на студентите да се прозяват по време на лекции.
А истинските тайни ще научат само нашите студенти.
 
Нашето висше училище е единственото, което от самото начало до ден днешен проучва студентските мнения за преподавателите чрез анонимни анкети. Така ректорът гарантира най-добрата селекция на академичния състав и отстранява носителите на бездарие и скука.
Ето защо в Рейтинговата система имаме най-високи оценки в България по показателите качество на учебния процес и удовлетворение на студентите от учебната среда.
Участието на преподаватели, служители и студенти в културните събития е най-активно.
Ние се гордеем с нашите бакалаври, магистри и доктори и те се гордеят със своето висше училище. Работодателите с готовност ги приемат на работа.
Пожелавам успех на смелите, трудолюбивите и предприемчиви кандидат-студенти!
 
Пловдив, февруари 2017 г.
РЕКТОР: АКАД. ПРОФ. Д. ДИМИТРОВ