График на учебния процес


График на учебния процес за зимния семестър на учебната 2019/2020 година - ОКС "Бакалавър"

График на учебния процес за зимния семестър на учебната 2019/2020 година - ОКС "Магистър"


***


График на учебния процес за учебната 2018/2019 г. - зимен семестър

График на учебния процес за учебната 2018/2019 г. - летен семестър