График ОКС "Магисър"


МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за магистри от специалност „Административно-информационен мениджмънт“ за І- ви курс /І- ви семестър  


МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ за
І- ви курс /І- ви
семестър


МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за специалност „Икономика и управление на агробизнеса“, ОКС „Магистър“ за І- ви курс /І- ви семестър ІI- ри курс /І- ви семестър І- ви курс /ІI- ри семестър (за записаните от летен семестър на уч. 2016/2017 г.)

МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за специалности „Икономика и управление на регионите“ със специализация „Туризъм“ и „Маркетинг в публичния сектор“, ОКС „Магистър“ за I- ри курс /І- ви семестър ІI- ри курс /І- ви семестър

МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за специалности „Мениджмънт на човешките ресурси“, ОКС „Магистър“ за І - ви курс /І - ви семестър  ІI - ри курс /І - ви семестър І - ви курс /ІI- ри семестър (за записаните от летен семестър на уч. 2016/2017 г.) ІI - ви курс /ІI- ри семестър (за записаните от летен семестър на уч. 2015/2016 г.)

МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за неикономисти от всички специалности в ОКС „Магистър“ за
І- ви курс /І- ви семестър и І- ви курс /ІI- ри
семестър (за записаните от летен семестър на уч. 2016/2017 г.)

МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за магистри след „Проф. бакалавър“ от всички специалности за
І- ви курс /І- ви семестър и  І- ви курс /ІI- ри
семестър (за записаните от летен семестър на уч. 2016/2017 г.)

МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за специалности „Счетоводство и одит“, ОКС „Магистър“ за
І- ви курс /І- ви семестър ІI- ри курс /І- ви семестър І- ви курс /ІI- ри семестър (за записаните от летен семестър на уч. 2016/2017 г.)
ІI- ри курс /ІI- ри семестър (за записаните от летен семестър на уч. 201
5/2016 г.)

МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за специалности „Стопанско управление“, ОКС „Магистър“ за
І- ви курс /І- ви семестър ІI- ри курс /І- ви
семестър

МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за специалност - Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“  , ОКС „Магистър“ за І- ви курс /І- ви семестър

МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за специалности „Управление на общините“ със специализация „Регионално планиране и развитие“, ОКС „Магистър“ за І - ви курс /ІІІ - ти семестър

МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за специалности „Управление на проекти“, ОКС „Магистър“ за
І - ви курс /І - ви семестър ІI - ри курс /І- ви семестър (за записаните от летен семестър на уч. 2016/2017 г.) ІI - ри курс /ІI- ви
семестър (за записаните от летен семестър на уч. 2015/2016 г.)

МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за специалност „Управление на селските райони“, ОКС „Магистър“ за ІI- ри курс /І- ви семестър

МЕСЕЧЕН ГРАФИК на учебния процес на учебната 2017/2018 година за специалност „Финанси и банково дело“, ОКС „Магистър“ за
І- ви курс /І- ви семестър І- ви курс /ІI- ри семестър (за записаните от летен семестър на уч. 2016/2017 г.) ІI- ри курс /І- ви семестър (за записаните от летен семестър на уч. 2016/2017 г.)