График ОКС Бакалавър

МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІV- ти КУРС „ФИНАНСИ”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІV- ти КУРС „ УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІV- ти КУРС „УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІV- ти КУРС „ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІV- ти КУРС „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІV- ти КУРС „АГРАРНА ИКОНОМИКА”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІІ- ти КУРС „ ФИНАНСИ”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІІ- ти КУРС „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІІ- ти КУРС „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІІ- ти КУРС „УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІІ- ти КУРС „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІІ- ти КУРС „СЧЕТОВОДСТВО”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІІ- ти КУРС „ ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІІ- ти КУРС „АГРАРНА ИКОНОМИКА”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІ- ри КУРС „ ФИНАНСИ”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІ- ри КУРС „ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІ- ри КУРС „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІ- ри КУРС „ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІ- ри КУРС „ СЧЕТОВОДСТВО”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІ- ри КУРС „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІ- ри КУРС „АГРАРНА ИКОНОМИКА”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК 
За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година І- ви  КУРС „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА, ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година І- ви КУРС „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година І- ви КУРС „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІV- ти КУРС „ФИНАНСИ”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІV- ти КУРС „ УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІV- ти КУРС „ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІV- ти КУРС „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІІ- ти КУРС „ ФИНАНСИ”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІІ- ти КУРС „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІІ- ти КУРС „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ


МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІІ- ти КУРС „
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

МЕСЕЧЕН ГРАФИК За провеждане на занятията за І- ви семестър на учебната 2017- 2018 година ІІ- ри КУРС „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ