Открити процедури


  1. Процедури за САНК по изпълнение на препоръките от програмни акредитации на ВУАРР: 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика
  2. Процедура за преобразуване на проект за преобразуване на ВУАРР в РБУ