Студентски жалби


Уважаеми студенти,

С попълването на разположения по-долу формуляр Вие имате възможност да подадете студентска жалба он-лайн.
Студентски жалби могат да бъдат подадени и на хартиен носител на адрес: гр. Пловдив, бул. Дунав 78, Ректорат.

ВУАРР
Ректорат