Добри практики

http://life.ugd.edu.mk/index.php/ugd-zivot-life/item/1453-video-mozhni-se-zaednichki-programi-so-univerziteti-vo-bugarijaСтудентски практики Еразъм+ - 2017

Club Hotel Marina Beach, Италия
Eразъм мобилност на персонала с цел обучение - Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia - 2017

      
Eразъм мобилност на персонала с цел преподаване - ISMA, Рига, Латвия - 2016