Приключили процедури 2017


1. В резултат на подадено искане от висшето училище (вх. № 602 / 03.08.2016 г.) и проведена процедура от НАОА, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив получи институционална акредитация за период от 6 г. с обща оценка 9,03.
2. Процедура за САНК по изпълнение на препоръките от програмна акредитация на ВУАРР: професионално направление 3.7. Администрация и управление