Научноизледователски сектор


С развитие на консултантската дейност и научно обслужване, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите създава условия за:

  • компетентна подкрепа на завършилите в организирането и развитието на собствен бизнес;
  • научно подпомагане на действащи производители – фермери, кооперации, сдружения и др.;
  • усъвършенстване и оптимизиране на учебните планове и програми, произтичащи от препоръките на потребителите на кадри.
 
Осигуряват се обучения и консултации за кандидатстване по Европейски програми.