10 причини да следваме във ВУАРР


1. Само във ВУАРР са възможни едновременно: грижа за семейството, работа, обучение
2. Богат избор от магистърски, бакалавърски и докторски програми
3. Допълнителна професионална квалификация
4. Практики, стажове и специализации в страната и чужбина
5. Участие в национални и международни проекти
6. Кариерно ориентиране и успешна реализация
7. Постоянна и ефективна връзка с потребителите на кадри
8. Консултантска дейност и научно обслужване за подпомагане на собствен бизнес
9. Отлична оценка на институционална акредитация и международен сертификат за системата за управление на качеството
10. Международно признаване на получаваните знания, придобитите умения и издаваните академични документи

Справочник за кандидат-студенти 2017/2018