АРХИВ

Уведомление за инвестиционно предложение

24 Август 2020

Относно имоти с идентификатори № 65437.55.63 и имот № 65437.56.24 по КККР на село Сарая, общ. Пазарджик

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /Обн. в ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г./ и във връзка с чл.4, ал. 2 от ...


Повече »

Германска асоциация и българи в Чикаго подкрепят проекта на доц. Волфганг Люпке от ВУАРР

17 Август 2020

Германската асоциация "Регионален свят" е готова да финансира проект на български учени, свързан с борбата с COVID-19, начело на който стои доц. д-р Волфганг Люпке. Той е преподавател по „Животновъдни технологии” във ...
Повече »