9 март – краен срок за подаване на документи за летния прием на учебната 2022/2023 г.


9 март е крайният срок за подаване на документи за летния семестър на учебната 2022/2023 г. за ОКС "Бакалавър" във ВУАРР. Всички успешно дипломирани зрелостници могат да кандидатстват за прием. Изпитът за тези, които нямат оценка от ДЗИ, е на 10 март. Резултатите ще бъдат обявени на 13 март.

За ОКС "Магистър" срокът за подаване на документи е 10 март. Класирането се извършва по успех от дипломата за завършено висше образование.

Записването за бакалаври и магистри е до 17 март, след което веднага стартира обучението.

За бакалаврите промоционалната такса е от 650 лева за първата година, а за магистрите - 700.