Национален младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“


Сдружение „Научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката - Пловдив” и фондация „Еврика“ организират Национален младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ за млади научни работници и специалисти, докторанти, студенти и ученици от средните училища. ВУАРР е партньор на станалото традиционно събитие, заедно с Аграрен университет, Технически университет, филиал Пловдив, Университет по хранителни технологии, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Институти на ССА-Пловдив, Институти на БАН-Пловдив.
 
Форумът ще се проведе в следните тематични направления:
 
1. Храни. Хранене. Технологии за производство на храни и напитки. Кетъринг.
 
Туризъм;
 
2. Машиностроителни технологии, машини , инструменти, материали. Машини и
 
апарати за ХВП;
 
3. Уредостроене. Мехатроника;
 
4. Транспорт. Транспортни машини;
 
5. Предприемачество и бизнес;
 
6. Земеделие;
 
7. Автоматика и информационни технологии;
 
8. Електротехника и електроника;
 
9. Енергетика.
 
10. Полиграфия
 
Заявки за участие се изпращат до 31 март, а докладите – до 7 април. 13 април е крайният срок за заплащане на таксите за правоучастие – 50 лева на доклад.
 
Докладите се издават в сборник, записан на CD и публикуван в сайта на Сдружението. Изданието е регистрирано в НАЦИД под името „Наука, технологии, иновации, бизнес“.