ВУАРР обновява платформата си за електронни форми на дистанционно обучение


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обновява платформата си за електронни форми на дистанционно обучение и нейните модули.
 
Студентите ще имат възможност да работят във високо технологична среда в удобно за тях време и място, възползвайки се от многобройните функционалности на системата.
 
Освен типичните модули за организация на обученията, подготовка и провеждане на изпити, те ще се възползват от интерактивни обучителни модули, електронни мултимедийни помагала и видеоконферентни лекции с възможност за контакт с преподавателя в реално време.
 
От началото на месец март 2023 г. започна поетапното обновяване и на модула за провеждане на изпитните процедури, който ще предостави набор от нови възможности и повече гъвкавост.
 
Обученията в новата платформа стартират от академичната 2023/2024 г.
 
Бакалаврите и магистрите на ВУАРР в редовна и задочна форма, които желаят да се обучават в електронни форми на дистанционно обучение (от разстояние), могат да подават заявления за промяна на формата на обучение в учебните отдели до края на месец август 2023 г.