Удължават срока за кандидатстване за Международното лятно училище във Финландия до 31 март


Студенти от 5 държави ще се включат в Международно лятно училище, организирано Европейски университетски алианс „ИНВЕСТ“. То ще се състои в Йоенсуу, Финландия, а темата е: „Процеси на планиране отдолу нагоре – как да ангажираме заинтересованите страни“. Участие могат да вземат студенти всички форми на обучение – бакалаври (завършили първите две години от своето следване), магистри и докторанти. Изискванията към кандидатите са за ниво на владеене на английски език B2 според ЕКР.

Крайният срок за подаване на документи за участие е удължен до 31 март.
Регистрирайте се ТУК.

Иновативното събитие ще се проведе в хибриден формат (виртуална и физическа мобилност) в периода 1 май - 6 юни 2023 г. Лектори ще бъдат преподаватели от партньорите от алианса – Университет на Тесалия, Гърция, Университет по приложни науки Карелия, Финландия, Университет по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Нидерландия, Словашки аграрен университет, Нитра и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

За участие в лятното училище няма такси. Всички разходи се покриват по проект ИНВЕСТ.

Всички студенти, успешно завършили курса, ще получат Сертификат от Европейски университетски алианс ИНВЕСТ и 5 кредита, които ще бъдат вписани в Европейското им дипломно приложение.

Участниците ще добият ключови дигитални и компетенции в областта на устойчивото регионално развитие,  решаване на проблеми, трансдисциплинарни компетенции, комуникационни и социални умения.

След завършване на курса студентите ще имат практически познания за процесите на планиране и проектиране, ще могат да използват мултидисциплинарни експертни мрежи.