Първолаци поднесоха чай от билки от училищната оранжерия и представиха урок по екология, петокласници дефилираха с тоалети от рециклирани материали за партньорите по проекта „Училища, щадящи природата“


Първокласници поднесоха чай от билки, отгледани в училищната оранжерия, за да почерпят гостите си по проекта „Planet friendly schools“ („Училища, щадящи природата“). Висше училище по агробизнес и развитие на регионите бе домакин на срещата по проекта, по който си партнират университети, неправителствени организации, центрове за професионално обучение, чиято цел е да споделят опит в намирането на практически решения на екологичните проблеми, пред които сме изправени.
 
Ректорът проф. д-р Марияна Иванова приветства участниците в срещата и изрази увереност, че ще бъдат удовлетворени от престоя и работата си в Пловдив.
 
Като пример за добра практика бе представено Начално училище „П.Р.Славейков“. То е първото еко училище в Пловдив, което е член на международната организация Еco-Schools и движение „Син флаг“ - европейска програма, която цели да повиши знанията на учениците в областта на екологията, да насърчи участието им в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие върху околната среда и потреблението на вода и енергия. Пловдивското начално училище работи по проектите „Бъди модерен – събирай разделно”, „Засади дръвче – подари живот”, както и по международната програма „Учим за гората”.
 
В Деня на Европа, облечени в народни носии, децата посрещнаха гостите по стара българска традиция с погача и мед, а учителите раздадоха методическа разработка на урока по екология на английски език, за да ориентират гостите какво ще наблюдават.
 
След като си припомниха приказката „Трите прасенца“, началният учител Мария Джангозова провокира децата да я „допишат“ и така се оказа, че издуханите от вълка къщи замърсили гората и затрупали реката с отпадъци. Децата помогнаха за почистването, събирайки разделно отпадъците на импровизираната горска поляна и поточе. И показаха на трите прасенца и на вълка какъв тип отпадъци се поставят в синия, жълтия и зеления кош. На ревера на всяко от тях имаше закачена водна капка от картон, а короната на главата на учителката я превърна в облак. Децата се хванаха за ръце по двойки, за да се съберат в поточета, а след това всички заедно образуваха дълга река.
 
Първокласниците разходиха гостите из зелените класни стаи, за да видят засадените от тях билки, цветя, дръвчета, зеленчуци, ягоди и екзотични видове растения. Класните стаи са изградени от еко материали, с амфитеатрално разположение на местата за сядане, върху които са поставят ратанови седалки. За „довижане“ първокласниците подариха на гостите отгледани от тях билки и хартиени рози.
 
Оригинални идеи за вдъхване на нов живот на найлоновите торбички, чували, фолио и цветна хартия представиха пред партньорите по проекта учениците от Частно средно бизнес училище „Талантите“. Петокласници дефилираха с оригинални еко костюми, измайсторени ръчно с помощта на преподавателите им. Учениците от 4 клас пък показаха изработените от тях карти на България и света от капачки, моливници и вази от пластмасови и стъклени бутилки.
 
Онлайн платформа за електронно обучение, създадена по проекта, събира добрите практики за решаване на проблемите с изменението на климата и околната среда.
 
В дигиталната платформа https://www.planetfriendlyschools.eu/ е споделен опит за:  училищни проекти (градинарство в училище; намаляване на хранителните мили и хранителните отпадъци; повишаване консумацията на питейна вода в училище; рециклиране) и проекти в рамките на училищната общност (градинарство, съвместно с членове на семейството; устойчива храна в кухнята на училището чрез връзка с местни фермери и производители на храни).