Ръководството на ВУАРР взе участие в научно-практическа конференция за бъдещето на интелигентните градове


Ръководството на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите взе участие в научно-практическа конференция на тема: „Интелигентните градове – бизнес, научна общност и местна власт в обща визия за бъдещето с акцент към висшето образование“. На събитието в Дома на културата, организирано от община Пловдив и УНСС, присъстваха президентът доц. д-р Светла Димитрова, ректорът проф. д-р Марияна Иванова, зам.-ректорите по учебната и научната дейност проф. д-р Златка Григорова и доц. д-р Бисер Кръстев.

По време на конференцията бяха обсъдени инфраструктурата на информационните и комуникационните технологии за преработване и предаване на големи база данни, както и изискванията за капацитет, сигурност и качество на мобилната връзка при създаване на системни вътрешноградски структури за обмяна на значителна по обем информация.

Други от дискутираните теми бяха свързани с образователната инфраструктура като част от интелигентните градове, технологичната и STEM трансформация на образователната среда. Коментирани бяха и предизвикателствата пред дигиталното образование

Какво представляват интелигентните градове и общности?

Един интелигентен град или общност има за цел благосъстоянието на своите жители, предприятия, посетители, организации и администратори, като предлага цифрови услуги, които допринасят за по-добро качество на живот.

Тези интелигентни услуги могат да помогнат за по-добро управление на ресурси като енергия или вода, за наблюдение и намаляване на местния трафик и замърсяване или в работата за по-екологосъобразни начини за осветяване и отопление на сградите. Те могат също така да означават по-интерактивна и отзивчива градска администрация, ангажираност на гражданите при вземането на решения и изготвяне на политики, по-безопасни обществени пространства и посрещане на нуждите на застаряващото население и хората с увреждания.