Екип на ВУАРР на симпозиум в Брюксел за потенциала на европейското образование, изследвания и иновации чрез алианс INVEST


Екип на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще вземе участие в симпозиум в Брюксел за потенциала на европейското образование, изследвания и иновации чрез алианс INVEST.
 
Петте европейски университета в консорциума - ВУАРР – Пловдив,  Словашкият аграрен университет в Нитра, Университетът на Тесалия, Гърция, Университетът по приложни науки Карелия, Финландия, Университетът по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Нидерландия работят в подкрепа на регионалната устойчивост чрез укрепване на връзките между преподаване, изследвания, иновации и трансфер на знания. Алиансът цели насърчаване на мобилността, повишаване на високото качество и постиженията в образованието и научните изследвания.
 
Симпозиумът има за цел да стимулира дискусиите за ролята на европейските университети в развитието на европейските региони и за това как изследователски и иновативни практиките в образованието могат да допринесат за тяхната устойчивост.
 
Симпозиумът ще се фокусира върху три основни области:
 
• целите, задачите и основните постижения на INVEST  в областта на образованието, научните изследвания и иновациите,
 
• участието на студенти, включително атрактивни учебни програми, иновативно обучение, практики и изследователски възможности
 
• институционализацията и нейната роля за устойчивостта и бъдещото развитие на Европейски университетски алианси
 
В симпозиума ще вземат участие експерти от Генерална дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия, Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“, Европейска изпълнителна агенция за образование и култура и офис на ЕС в Източна и Северна Финландия.