ВУАРР стартира Дни на отворените врати с публична лекция


С публична лекция на тема: „Значение на повишаването на квалификацията като условие за по-добра реализация на пазара на труда“ Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стартира Дни на отворените врати за кандидат-студенти. Своята теза по актуалния проблем представи преподавателят от катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“ и директор на Института за регионални изследвания при висшето училище доц. д-р Александър Давчев.
 
„Неслучайно сме избрали тази тема, защото пазарът на труда е мястото, където ще покажете какво знаете и можете, но той има своите специфични особености. Намираме се във време на социално-икономическа криза, налице е огромен глад за кадри.Няма държава в съвременния свят, която да има затворен производствен цикъл. Според статистиката 76 на сто от населението у нас е концентрирано в градовете, едва 24% са живеещите в селата. Това създава невероятни затруднения за обезпечаване не само на квалифицирана, но и на неквалифицирана работна ръка. Разглежданата диспропорция се отразява и при формирането на работната заплата“, разсъждава доц. Давчев.
 
Той се обърна към кандидат-студентите с думите, че те са новият двигател на икономиката, който ще пребори инфлацията, но трябва да има знанията и уменията за това.
 
Ректорът на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова представи накратко историята на ВУАРР, който за своите 30 години съществуване е обучил 30 600 студенти и 15 доктори. И може да се похвали с успешните кариери на много свои възпитаници. Висшето училище е сред седемте български университета, които са равноправни партньори в Европейски алианси, което е нова възможност за мобилност на младите хора. От новата академична година ВУАРР обявява прием по съвместни бакалавърски специализации, магистърски и докторски програми с партньорите от консорциума ИНВЕСТ. „Ние във ВУАРР променяме съдби и сбъдваме мечти“, обърна се на финала към бъдещите студенти проф. Иванова.
 
Подробности за специалностите, начина на прием, за дистанционното обучение и за възможностите на електронния университет презентира зам.-ректорът по научната дейност проф. д-р Златка Григорова. „Във времена, в които едни професии изчезват, но се появяват нови, при нас може да получите базисни знания, които ще бъдат от решаващо значение за бъдещата ви реализация“, каза проф. Григорова
.