Европейски университет ИНВЕСТ бе представен по време на Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“


Проф. д-р Марияна Иванова, национален координатор на проект ИНВЕСТ, участва в работата на Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“.

Конференцията се проведе на 26 и 27 октомври 2023 г. на тема „Иновации за регионална устойчивост“ – тема, свързана с името и работата на Европейски университет ИНВЕСТ, в който ВУАРР е партньор.

Проф. Иванова направи презентация на тема „Потенциал на Европейския университетски алианс INVEST за устойчиви региони“, като изтъкна безспорните предимства от участието на ВУАРР в алианса, но и новите предизвикателства в следващата фаза, която стартира на 1 ноември 2023 г.