ВУАРР стартира участие в нов проект „Waste not Want not”

 
Екип на ВУАРР взе участие в първата партньорска среща по проекта „Waste not Want not” (“Не на отпадъците“) в Бърно, Чехия, която се проведе от 7 до 8 ноември. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е сред участниците в тригодишния проект, по който си партнират образователни институции, неправителствени организации и центрове за професионално обучение, чиято цел е да споделят опит в намирането на практически решения на екологичните проблеми, пред които сме изправени. Проектът цели да подкрепи училищната общност в ЕС в посока бъдеще без отпадъци с помощта на иновативни дигитални инструменти за обучение и цялостен училищен подход.
Проектът си поставя амбициозната цел на допринесе за намаляването на пластмасовите и хранителни отпадъци. Освен че ще предложи на учителите достъп до онлайн ресурси за обучение, които се фокусират върху устойчивостта, ще бъдат създадени видео материали, които да вдъхновят младите хора да станат активни дейци на промяната в своите училища и по-широката училищна среда.
Бъди промяната, която искаш на виждаш!  Заедно можем да направим промяна! #WasteNotWantNot #SustainableFuture #ErasmusPlus
Проектът  “Waste not Want not”, № 2023-1-CZ01-KA220-SCH-000152372, е финансиран по програма Еразъм+, партньорства за сътрудничество в училищното образование.