Управителният съвет на Европейски университет ИНВЕСТ проведе работна среща във Франция


Университетът на Реймс Шампейн-Арден бе домакин на работна среща на Управителния съвет на Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ на 24 януари 2024 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите бе представлявано от доц. д-р Екатерина Арабска, ректор, проф. д-р Марияна Иванова, съветник на ректора и локален координатор на проекта за ВУАРР, Андреан Лазаров, експерт, и докторант Владислава Георгиева, участник в зимните и летните училища от първата фаза на ИНВЕСТ.Участниците обсъдиха времевия график на проекта, предизвикателствата при неговото изпълнение, работата по основните резултати, административни и други въпроси. Специално внимание бе обърнато на организационната структура на алианса и участие на студенти и докторанти в органите за вземане на решения.ИНВЕСТ отпразнува и рождения ден на проф. Николас Самарас от Университета на Тесалия, Гърция.ВУАРР изказва специални благодарности на колегите от Университета на Реймс Шампейн-Арден за топлото посрещане, гостоприемството и перфектната организация - Guillaume Gelle, президент на университета, Essaid A. Barka, зам.-президент на университета, Philippine Henry, директор на „Международни връзки и развитие“, Alpin Charbaut, зам.-директор, и техните колеги, както и на всички партньори в ИНВЕСТ за успешното сътрудничество и желанието и усилията да продължим заедно да изграждаме университета на бъдещето.