Държавни изпити през месец март 2024


На 27.03.2024 г. ще се проведат Държавни изпити за придобиване на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.
Заявления за допускане се подават в срок до 29.02.2024 г.
Срокът за внасяне на такса за Държавен изпит е 20.03.2024 г.
Учебен отдел ще обяви списъците на допуснатите студенти на 21.03.2024 г.


В периода 12.02.2024 – 16.02.2024 г. ще бъде организирана ликвидационна сесия за студенти, на които предстои на Държавен изпит на 27.03.2024 г., като срокът за подаване на заявления за нея е 07.02.2024 г. На 08.02.2024 г. ще бъдат обявени допуснатите до полагане на изпити в ликвидационната сесия.

За допълнителна информация и сваляне на заявления студентите се свързват с учебните отдели или влизат в ИСАО+