ВУАРР открива кандидатстудентската кампания за зимен семестър на академичната 2024-2025 г.


Без промяна на семестриалната такса Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив (ВУАРР) открива кандидатстудентската кампания за зимен семестър на академичната 2024-2025 г.

Семестриалната такса е в размер на 750 лв. за всички форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна.

Желаещите да се обучават в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и образователно-квалификационна степен „магистър“ подават документи по график всеки месец до началото на учебната година през месец октомври 2024 г.


График ОКС "Бакалавър"

График ОКС "Магистър"


И тази година ВУАРР предлага богат набор от бакалавърски и магистърски специалности, а за желаещите обучение в чужбина - съвместни бакалавърски специализации и магистърски програми в Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ (ИНВЕСТ).

Специализиран сайт за кандидат-студенти

Обучението се провежда в акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) специалности в две професионални направления: „Администрация и управление“ и „Икономика“, като се осигурява и специализирана подготовка в приоритетни за висшето училище теми: агробизнес, туризъм, бизнес и предприемачество, управление на човешките ресурси, управление на информационните системи, счетоводство и одит, финанси и банково дело, здравен мениджмънт, мениджмънт на храните и храненето, образователен мениджмънт, бизнес логистика, управление на проекти и др.

За поредна година кандидатстудентската кампания ще премине под мотото „ОБИЧАЙ! РАБОТИ! УЧИ!“. Във ВУАРР се осигуряват възможности едновременно за грижа за семейството, работа и обучение.

Специално внимание се обръща на електронните форми на дистанционно обучение. Студентите се обучават в нова съвременна интегрирана система за електронно обучение и административно обслужване.

Основният кампус на висшето училище е в Пловдив, а двата филиала са в Русе и Велико Търново.

Висше училище има представители и офиси за прием на документи в цялата страна.

За информация: 032 / 960 360