БИЗНЕС АКАДЕМИЯ 2024 в Университет по приложни науки Карелия


На 23 април 2024 г., по време на студентско изложение във Финландия по Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ 2.0, бяха наградени победителите от БИЗНЕС АКАДЕМИЯ 2024 към Университет по приложни науки Карелия.

Идеята ще бъде ползвана в изпълнение на задача T3.10 “Exploratory Entrepreneurship Programme”, работен пакет 3 на ИНВЕСТ 2.0 за разработването на програма за инкубиране на нови и съществуващи фирми и предприемачи. Докторант Велизар Петров и Александър Тонков, експерт проекти, са част от екипа на ВУАРР, работещ по тази задача. Тази програма ще направи връзка и с „Живата“ лаборатория, разработена по проект ИНВЕСТ.

На място, с останалите представители на университетския алианс, бяха обсъдени бъдещите проблеми и задачи.