„Не на отпадъците“


В рамките на визита по проект „Не на отпадъците“ (Waste not, want not) по програма Еразъм+ представители на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив посетиха столовата на началното училище и гимназията Heinrich-Hertz-Schule в Хамбург, където научиха за иновативен начин за разпределяне на храната. Столовата на училището се управлява от Kinderwelt Hamburg, организация с нестопанска цел за кетъринг, която доставя храна за около 8000 ученици в града.

В Heinrich-Hertz-Schule близо 800 ученици обядват под формата на блок маса всеки ден. Системата е организирана така, че учениците предварително избират основното ястие, което желаят да консумират, поне 4 дни предварително. Това позволява на готвачите в кухнята да планират приготвянето на съставките и да намалят количеството на храната, която се изхвърля. Пристигайки в столовата, ученикът потвърждава своя обяд с чип и след това получава чиния с основната част от храната – два пъти в седмицата протеин (месо и риба) и три пъти – зеленчуци. След това може да избира допълнителни съставки от бюфета като зеленчуци, ориз, картофи, макаронени изделия, сосове, подправки и др. Всеки ден в бюфета има около 15 различни ястия и съставки, от които учениците могат да избират. Общо учениците разполагат с приблизително 20 минути за обяд, който консумират на групи. Децата от първи и втори клас обядват заедно с учителите си.


Кухнята сервира 800 порции за два часа - от 11:30 до 13:30 ч. В нея работят 6 готвачи, като двама от тях сервират основната част от ястията по едно и също време. Ястията на блок маса се приготвят непрекъснато в зависимост от търсенето на посетителите. Всички неиздадени ястия се замразяват от шокера в 13:30 ч. и се използват на следващия ден за приготвяне на други ястия: печени зеленчуци, супа и др. Два пъти седмично като основно ястие се сервира месо, а през останалите дни се предлага само вегетарианска храна.

В столовата се използват 100% биологични продукти и съставките на ястията отразяват максимално сезонността (през зимата в бюфета няма да намерите домати и краставици), както и се купуват от местни производители. Цената на менюто 5,30 € на ден. Към момента общината субсидира частично тази сума и за семействата остава да доплатят 4,15 € за обяд. Семействата в неравностойно социално положение също получат частична финансова подкрепа.

Въвеждането на системата за блок маса успешно намаля количеството на изхвърляната храна от 100 грама на човек на ден до само 30 грама. Причината за това е не само способността на децата сами да подбират количеството, което изяждат, но и интензивното сътрудничество с учителите, които редовно обясняват и обучават децата и учениците на устойчиви хранителни навици и култура на хранене. Готвачите редовно претеглят неизядената (изхвърлена) храна и коригират менюто според нуждите.

Визитата е част от добрите примери, които проектът „Не на отпадъците“ си е поставил за цел да събира и споделя. Електронна платформа ще играе ролята на динамичен център – източник на вдъхновяващи решения и проекти, създадени в класната стая. Видеа, уроци и ресурси, свързани с управлението на околната среда в частта на намаляване на пластмасовите и хранителни отпадъци, ще целят превръщането на образованието в мощен катализатор за положителна промяна, формирайки поколение, което активно допринася за свят без отпадъци.
https://www.instagram.com/reel/C6WBXxHNbzH/?igsh=MWp2bXg5bThrdzU5OQ==