Новостите в Политиката на сближаване в ЕС за периода 2021-2027 г. бяха дискутирани на регионална конференция в Пловдив


Голямата цел на Европейския съюз е всички да живеем на тези територии в мир, а Пловдив, с многообразието си от различни вероизповедания, етноси на едно място, е точно такъв пример за съвместен мирен живот. Това заяви генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев по време на регионална конференция по проект "Европа на Балканите: Общо бъдеще" в Пловдив. Събитието се проведе в Националния пресклуб на БТА в града.
 
Едва ли има по-подходящо място от Пловдив, точно на Деня на Европа да продължим разговора, който БТА организира във всичките си национални пресклубове в България и в съседните страни, посветени на политиките на сближаване на ЕС със страните от Балканите, отбеляза още Вълчев. Защото Пловдив е доказателство, че Европа е на Балканите от хилядолетия до днес, подчерта той.
 
Сумата, която България е оползотворила от политиката за сближаване на Европейския съюз (ЕС) до края на 2020 г., е 33 млрд. лв. Това каза Мартин Дановски, заместник-министър на финансите. Той посочи, че това е било повече от половината от БВП на България през 2007 г. и близо половината или около 40 процента от БВП на страната ни през 2014 г. Това е огромна сума, заяви Дановски.
 
Трябва да се овластят местните общности да взимат решения по отношение на това какво ще се финансира с европейски средства, каза директорът на Дирекция "Централно координационно звено", Министерство на финансите Иван Иванов. Трябва да се направи така, че да няма усещане, че нещо се привнася, че някой друг взима решения, защото няма как това да бъде припознато, каза експертът.


 
Освен да работим в подкрепа на публични институции, граждани, земеделски производители, бизнеса, като им представяме възможности за финансиране по предстоящи процедури, е изключително важно да споделяме добрите практики и постигнатото през годините. Това заяви управителят на Областен информационен център – Пловдив Нели Караджова. Общата стойност на сключените договори за изминалия програмен период е над 1 млрд. и 400 млн. лв., като над 1 млрд. лв. е безвъзмездната финансова помощ, заяви експертът.
 
Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Тракия икономическа зона, в партньорство с няколко общини от област Пловдив, има шансовете да реализира в България така желаната от цялата държава милиардна инвестиция. Това посочи инж. Пламен Панчев, основател и изпълнителен директор на Тракия икономически зона. В концепцията за интегрирани териториални инвестиции участват общините Пловдив, Куклен, Марица, а огромна част от проекта се развива на територията на община Раковски, допълни инж. Панчев.
 
Максимално улеснено ще бъде кандидатстването по схемата „Младежка заетост +“,  чрез заявки и в Бюрата по труда както от работодатели, които търсят млади хора да бъдат наети, така и от страна на самите младежи, имащи желание да започна работа. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя представи основни акценти от европейската подкрепа чрез Европейския социален фонд в областта на пазара на труда и социалното включване. Кохезионната политика е не само допълнителен инструмент за финансиране, но в годините се оказва основен инструмент за финансиране на нашите политики,  посочи заместник-министър Ефремова.
 
Всеки втори българин се е докоснал до модерно водоснабдяване или до модерно отвеждане и, най-важното, пречистване на водите. Това каза Галина Симеонова, главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма „Околна среда“ в Министерството на околната среда и водите. Симеонова отчете, че в края на настоящия програмен период можем да се похвалим с 1800 км ВиК инфраструктура.
 
Всички европейски средства, които са разходвани от 2007 г. досега, са помогнали на българската екосистема и на българските предприемачи да функционират по-добре. Помогнали са за това да имаме Тракия икономическа зона, град Пловдив да бъде един от най-привлекателните региони в България. Това коментира Радослав Ризов, и.д. главен директор и ръководител на Управляващия орган в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на иновациите и растежа.
 
Предимно в социалната сфера и в благоустройството са били реализираните проекти в община Хисаря през миналия европейски програмен период (2014-2020 г.). През годините са изпълнявани проекти по няколко оперативни програми, сред които „Развитие на човешките ресурси“, „Приеми ме 2015“,  „Обучения и заетост за младите хора” и др. Това каза  кметът на община Хисаря Ива Вълчева. По проект „Работа“ са били наети безработни граждани от приоритетните групи. През годините за осигуряване на работа на трайно безработни лица са подписвани рамкови договори с Агенцията по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда Марица”, Пловдив, информира Вълчева.
 
През последните два програмни периода община Карлово успешно реализира над 30 проекта. Една част от тях са в градската инфраструктура. Това заяви Данка Люртова, заместник-кмет на Карлово. Тя посочи, че европейските проекти са голямата възможност на регионите, на общините и на бизнеса да се развиват и да подобряват живота на хората.
 
Няма програма, в която Община Марица, според изискванията, да не е кандидатствала. Където сме били одобрени, започваме да работим. Това каза зам.-кметът Николай Стаматов. По думите на Стаматов европейските средства са спомогнали за изграждането на инфраструктура, в това число за ВиК проекти. Той отбеляза социалните проекти "Топъл обяд" и "Грижа в дома" като важни за гражданите на общината.
 
Големите болки на малките населени места са свързани с изграждането на водопроводи, улична и туристическа инфраструктура. Това заяви Христо Божинов, заместник-кмет на община Куклен. Той посочи като предизвикателства за финансирането на проекти за малките общини критерия, свързан с броя на жителите.
 
Община Асеновград очаква одобрението на 25 проекта на обща стойност 103 млн. лв. през новия програмен период с интегрираните териториални планове за развитие. Проектите са в областта на спорта, туризма, културата, градската среда, пътната инфраструктура и са изготвени в партньорство с общините Лъки, Славово, Куклен, Бачковската света обител, Сдружение Клъстер, Националния природонаучен музей и Агенция „Пътна инфраструктура“. Това заяви Величко Праматаров, старши експерт в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество“ в община Асеновград.
 
Днес, в Деня на Европа, когато говорим за общото бъдеще, за нас е много важно да споделим постиженията, които имахме възможност да постигнем с европейски средства. Това заяви доц. Екатерина Арабска - ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Тя говори за инициативата “Европейски университети”. “През 2020 година спечелихме финансиране. В началото на 2020 г. стартирахме пет европейски университета”, коментира Арабска.
 
Европа на Балканите и нашето общо бъдеще е нещо, което много добре описва работата на много университети на България в момента. Това каза доц. д-р инж. Христиан Панайотов, зам.-директор по "Международна дейност и интеграция“ на Технически университет - София, филиал Пловдив. Техническият университет - София и ние, като негова изнесена структура в Пловдив, сме най-големият технически университет на Балканите, посочи Панайотов.
 
Университетът по хранителни технологии присъства в европейското пространство от около 30 години. Оттогава е нашият опит с европейски проекти, оттам започна и моята научна кариера. Имаме над 40-50 европейски проекта през тези години. Това каза доц. Величка Гочева от Университета по хранителни технологии (УХТ) - Пловдив. Имаме лаборатории за научни изследвания на европейско ниво. Проектите, в които участваме, са от иновативни области в хранителните технологии и биотехнологиите, добави тя.
 
Една от приоритетните дейности, които извежда Медицинският университет в Пловдив на водещо място в европейската университетска мрежа, е проектната. Само в момента действат над 30 проекта с най-различни източници на финансиране. Това заяви инж. Нина Атанасова - Влаевска, експерт "Проекти и програми в Медицински университет - Пловдив. Влаевска открои инвестицията по Плана за възстановяване и устойчивост, спечелена благодарение на мястото на МУ - Пловдив сред изследователските университети.
 
Проектът "Европа на Балканите: Общо бъдеще" се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект "Европа в България: общо бъдеще". Сред целите му са: по-добро разбиране на ролята на политиката на сближаване, вкл. на Балканите; повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от Европейския съюз (ЕС) чрез Кохезионната политика; насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението на местно ниво, както и на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване. По време на конференцията ще бъдат дискутирани новостите за периода 2021-2027 г. и постигнатите резултати през периода 2014-2020 г.
 
/РН/

Източник: БТА