Ще продължим да развиваме център за върхови постижения, каза ректорът на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив


Днес, в Деня на Европа, когато говорим за общото бъдеще, за нас е много важно да споделим постиженията, които имахме възможност да постигнем с европейски средства. Това заяви в рамките на регионалната конференция по проект "Европа на Балканите: Общо бъдеще" в Пловдив доц. Екатерина Арабска - ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Събитието беше организирано в Националния пресклуб на БТА в града.

Тя говори за инициативата “Европейски университети”. “През 2020 година спечелихме финансиране. В началото на 2020 г. стартирахме пет европейски университета”, коментира Арабска.
По думите ѝ в рамките на програмния период Висшето училище е успяло да постигне много, благодарение на сътрудничеството на академично ниво с останалите университети по отношение на образования, научни изследвания и иновации. Партньори са били Областна администрация - Пловдив, Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия Пловдив и "Тракия икономическа зона".Доц. Арабска обясни, че през първите три години е бил изграден моделът "европейски университет на бъдещото", който ще се прилага и в следващи години. “Включвахме се активно във всички дейности - успяхме да разработим 10 съвместни бакалавърски специализации, четири магистърски програми и да направим рамката за докторските програми, които сега ще продължаваме да развиваме”, добави тя.
Фокусирали сме се върху теми вода, околна среда, храни, устойчиво земеделие, качество на живот, обясни доц. Арабска. Ще продължим да развиваме център за върхови постижения, изтъкна ректорът. “Имаме ясна визия за нашето бъдеще. Обединихме се в нашето разнообразие и приехме девиза: Заедно можем да постигнем повече”, каза в заключение тя.
Проектът "Европа на Балканите: Общо бъдеще" се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект "Европа в България: общо бъдеще". Сред целите му са: по-добро разбиране на ролята на политиката на сближаване, вкл. на Балканите; повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от Европейския съюз (ЕС) чрез Кохезионната политика; насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението на местно ниво, както и на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване. По време на конференцията ще бъдат дискутирани новостите за периода 2021-2027 г. и постигнатите резултати през периода 2014-2020 г.
/РН/

Източник: БТА