Гост-преподавател от Университета в Чанаккале на посещение във ВУАРР


Ръководителят на катедра "Туризъм, туристически мениджмънт и ориентиране" в „ Университет 18 март“ в гр. Чанаккале, Турция, проф. д-р Лютфи Алтай посети ВУАРР в рамките на програма Еразъм+.

На среща с проф. д-р Марияна Иванова, институционален координатор на програмата, и Миглена Казашка, експерт в Международния отдел на ВУАРР, бяха обсъдени възможностите за още по-близко сътрудничество между двете висши училища, съвместно участие в научни събития, както и обмен на студенти и преподаватели в рамките на договора за мобилност по програма Еразъм+. Бе изтъкната важността на споделяне опита и добрите практики за подобряване работата както на отделните звена и факултети, така и на двете висши училища в по-общ план. Проф. Алтай предложи да организира във Факултета по туризъм специализиран съвместен курс по eкскурзоводство. Като благодари за сърдечния прием, той отправи покана от името на своята катедра към студентите и преподавателите на ВУАРР да посетят „ Университет 18 март“ в гр. Чанаккале.