Поздрав за 24 май от президента на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова


Уважаеми професори, преподаватели и студенти,
Уважаеми експерти в сферата на образованието,
Скъпи колеги,
 
Честит 24 май! 
От детството до дълбоки старини носим в сърцето си възторжената радост на този ден и крачим заедно на най-светлия български празник, обединени от силата на родното слово:
Върви, народе възродени,
към светли бъднини върви!
 
Нека с възрожденски дух, вдъхновение и жажда за наука преминем през всички изпитания на времето по трудния, но светъл път на знанието!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
 
ДОЦ. Д-Р СВЕТЛА ДИМИТРОВА
ПРЕЗИДЕНТ НА ВУАРР