Европейският университетски алианс INVEST с награда от 33-та годишна конференция на EURASHE


На 22 и 23 май 2024 г. в Австрия се проведе годишната конференция, организирана от ЕURASHE (Европейска асоциация на институциите за висше образование) на тема: „По-силни заедно: Насърчаване на транснационалното сътрудничество в университетите по приложни науки“.  Домакин на тазгодишната конференция беше Университетът по приложни науки в Санкт Пьолтен, Австрия.

Участие в престижния форум от името на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите взеха проф. д-р Марияна Иванова - национален координатор на Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ (INVEST) за България и експертът Андреан Лазаров. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) е пълноправен член на EURASHE от 2016 г. и това е пето участие на висшето училище в тези конференции.

В събитието участваха и представители на партньорските университети на INVEST – Словашкият аграрен университет в Нитра и Университетът по приложни науки Карелия, от Финландия.

Първата пленарна сесия беше на тема: “Насърчаване на транснационалното сътрудничество между европейските университети”. В нея взеха участие представители на ръководството на университетите за приложни науки: Šiauliai State UAS, Тhomas More UAS, Burgenland UAS, под модераторството на г-н Михал Карпишек - член на Европейски алианс E³UDRES². В тази пленарна сесия специално участие от името на ВУАРР взе и г-н Андреан Лазаров. В дискусията бяха обсъдени не само позитивните аспекти на кооперирането в рамките на Европейските алианси, но и недостатъците и предизвикателствата, като особено внимание бе обърнато от г-н Лазаров върху необходимостта на национално ниво да има по-гъвкави мерки и действия от страна на Европейската комисия за осигуряване на по-лесен процес на акредитиране на съвместните учебни програми, както и да бъде осигурено национално ко-финансиране и за частните университети.

В съпътстваща дискусионна сесия представителите на INVEST запознаха присъстващите с принципите, целите и дейностите, заложени в съвместната стратегия за научни изследвания и иновации, подчертаха значението на прилагането на стратегията на INVEST за развитие на човешките ресурси и придобиване на компетенции в областта на научните изследвания, и споделиха опита на Словакия и България при изграждането на т. нар. Living Labs.
По време на участието си в конференцията представителите на ВУАРР дискутираха със София Ериксон - Директор на Дирекция „Младеж, Образование и Еразъм+ в Европейската комисия теми, свързани с бъдещото развитие на Европейските университетски алианси и постиженията на алианса INVEST. В среща с Президента на EURASHE - Ханес Рафседер от Университета за приложни науки Санкт Пьолтен (Австрия) и с Главния секретар на EURASHE - Джон Едуардс беше дискутирана ролята на EURASHE като асоцииран партньор на ВУАРР в алианса INVEST.

Проф. М. Иванова и Андреан Лазаров взеха участие и в среща, инициирана от домакините от Университета в Санкт Пьолтен - координатор на Европейския университетски алианс E³UDRES². В срещата се включиха и представители на други Европейски университетски алианси с цел задълбочаване обмена на добри практики между INVEST, E³UDRES², U!REKA и др.