Представители на ВУАРР участват в изготвяне на концепция за интелигентни туристически решения


На 4 юни 2024 г. в гр. Линц, Австрия започна вторият обучителен модул по проект Smart Tourism Skills (SMARTOUR). Проектът е фокусиран върху образование за възрастни - концепция за интелигентни туристически решения.

Проектът SMARTOUR търси интелигентни туристически решения в европейските градове от и за предприемачите в туризма.
Проф. д-р Златка Григорова, директор на Департамент за езиково обучение, специализации и квалификации (ДЕСК) и проф. д-р Пламен Лаков, ръководител на катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“ на ВУАРР, участват в обсъждането на концепция, която активно свързва туристическите обекти (природни забележителности, исторически паметници, градове и др.) с най-добрите практики в области като достъпност, устойчивост, дигитализация, културно наследство и творчество, сътрудничество и маркетинг.

Участието на представителите на ВУАРР е по покана на Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив, партньор по проекта.