Радио Natural


На 16.02.2015 г. стартира новият медиен проект на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Радио Natural може да се слуша по интернет на http://radionatural.eu/ и е достъпно не само на територията на страната, но и в чужбина. Акцентът в неговата програма е култура, образование и хубава българска музика. По думите на неговия създател, проф. инж. Д. Димитров, Ректор на ВУАРР, радиото не е от типа „това се търси, това предлагаме. Ние ще се стремим да предлагаме непреходните културни ценности, талантливото слово и музика, мъдростта и смеха. Ние ще се стремим и поддържаме у хората духовната хармония.“ Както и самото му име посочва, неговата цел е „естественост, автентичност и истинност, желанието да не се откъсваме от своите корени.“ Нека бъде благословено радио Natural и да облагородява с духовната си мисия днешните и бъдещите поколения!