ВУАРР стана член на Европейската асоциация за специализирано висше образование

 
От началото на 2016 година Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стана пълноправен член на Европейската aсоциация за специализирано висше образование. С Решение на ръководните органи на Асоциацията висшето училище бе включено заедно още 5 престижни висши училища от Франция, САЩ, Хърватия и Гърция.
Европейската Асоциация за специализирано висше образование е официално признат орган за представяне и защита на интересите на специализираните висши училища на европейско ниво и е активен участник в реформите свързани с Болонския процес. В нея членуват колежи, университети, научни институти, национални представителства на Съвета на Ректорите, работодателски и професионални организации, свързани с представителство на професионални сектори, както и национални акредитационни агенции.
Асоциацията е основана през 1990 г. в град Патра, Гърция с цел поощряване развитието на специализираното висше образование в Европа и създаването на  „инструмент“ за защита на интересите на този сектор пред Европейската комисия. Дейностите на Асоциацията включват още осъществяване на  международно сътрудничество и развитие на висшето професионално образование също и насърчаване на интернационализацията във висшите училища и другите организации- членки на Асоциацията.

Повече за Асоциацията на интернет адрес: http://www.eurashe.eu