ВУАРР в стратегическо партньорство за здравословно хранене и електронно обучение


На 25 и 26.04 ВУАРР бе домакин на среща по международен проект “Nutrition for elderly: Crossectoral approach for training and coaching”. Проектът за стратегическо партньорство се финансира от Програма „ERASMUS+“, двугодишен е и се изпълнява в партньорство с VIVES University College, Forum Berufsbildung, Wageningen University, Eurasante и Община Пловдив. Той е посветен на здравословното хранене на възрастните хора и има за цел създаване на иновативен електронен обучителен курс за специалисти от хранителната индустрия, сектора на услугите и здравеопазването. Ръководител на екипа от страна на ВУАРР е проф. д-р Марияна Иванова, а експерти – доц. д-р Вихра Димитрова и проф. д-р Вяра Славянска.
 
На срещата участниците от Белгия, Германия, Холандия, Франция и България презентираха съдържанието на електронните модули, планираха следващите си проектни задачи и обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество при изпълнение на проекти в актуални и значими за България области.