Официално връчване на дипломите на Випуск 2013

 
Официални церемонии за връчване на дипломите на Випуск 2013 на ВУАРР-Пловдив:


  • ОКС "Бакалавър" и ОКС "Професионален бакалавър"
17 септември 2013 г. (вторник) 8:30 часа, гр. Пловдив, бул. Дунав 78

Всички дипломирани студенти трябва да посетят Учебен отдел и да се подпишат на дипломите за висше образование до 11 септември 2013 г.


  • ОКС "Магистър"
26 октомври 2013 г. (събота)

Всички дипломирани студенти трябва да посетят Учебен отдел и да се подпишат на дипломите за висше образование до 20 септември 2013 г.