Създател на революционна терапевтична система стана почетен професор на ВУАРР


Създателят на революционната терапевтична система миопунктура и член на Английската кралска асоциация по акупунктура стана почетен професор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

Чавдар Нинов е доктор по медицинска натуропатия и през последните 30 години експериментира и търси оптимален модел на лечение на най-масовите страдания на модерното общество. Той комбинира акупунктурата с мануалната терапия, двигателната рехабилитация с физиотерапията, психотерапията с натуропатията.

С решение на Академичния съвет на ВУАРР званието „Почетен професор“ бе присъдено на д-р Чавдар Нинов за изключителните научни постижения и принос в развитието на школата по здравен мениджмънт на висшето училище.

Д-р Нинов бе удостоен и с юбилеен медал на ВУАРР от ректора проф. Димитър Димитров и заяви, че заедно ще продължават да работят за благото на хората.