Ректорът на ВУАРР връчи отличието „Лауреат Агронаука“


Академичното ръководство на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите удостои със званието „Лауреат Агронаука 2019“ проф. Тодор Кертиков от Института по фуражни култури в Плевен.

Отличието бе връчено от ректора акад. Димитър Димитров на тържествената церемония на изложителите на Международната селскостопанска изложба „Агра“, в която участват над 400 фирми от 19 държави. Проф. Кертиков, който е и председател на Експертния съвет по почвознание, общо земеделие и мелиорации към Селскостопанска академия, получи и Почетния знак на висшето училище и юбилеен медал.

Проф. Кертиков има 246 научни публикации, автор е на два сорта люцерна, сорт пролетен фуражен грах, сорт пролетен фий. Създател е на технологии, модули и програми за отглеждане на фуражни култури и развитието на фуражното производство. Преподавател по „Фуражно производство“ и „Общо земеделие“ в Русенския университет.

Декларация от конференцията