Ректорът на ВУАРР награди участници в Международната олимпиада по ментална аритметика


Менталната аритметика е уникален начин за устно пресмятане на задачи за много кратко време без използване на калкулатор – събиране, изваждане, умножение, деление, корен квадратен от число, процент и прости дроби. С помощта на този метод децата тренират концентрация, фотографска памет, логика, въображение, аналитично мислене и мускулна памет. Програмата е подходяща за деца от 6 до 16 години.

Момчета и момичета от пловдивска област се оказаха сред най-добрите в сферата на менталната аритметика. На специално организирана церемония в най-голямата аудитория на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Академия за развитие на интелекта КИТ връчи наградите на победителите в Международната олимпиада по образователната методика, основана преди 2000 години.

Освен награди от Академията, пловдивските участници в Международната олимпиада, които се конкурираха с връстници от 14 държави, получиха като подарък книги от ректора на ВУАРР проф. Димитър Димитров. Той раздаде три от детските си издания на малките таланти – „45 гатанки не стигат“, „Шарено детство – ябълка“ и „Шарено детство – роза“.За да покажат колко са напред в областта на менталната аритметика, децата предизвикаха своите родители да се състезават на най-ниското ниво – просто – 0.7 секунди. Малките таланти смятаха на въображаемо сметало, а родителите използваха калкулаторите на мобилните си телефони. Съвсем очаквано, безапелационна беше победата на децата, като само един родител успя да достигне до верния отговор 7.