ВУАРР - домакин на информационна среща за внедряване на дигитални технологии в земеделието и подкрепа на младите


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще бъде домакин на информационна среща на тема: „Как Общата селскостопанска политика подкрепя младите хора и успешното внедряване на дигитални технологии в земеделското производство“.

Събитието ще се състои на 18 септември от 10.30 часа и е отворено за всички, които желаят да вземат участие.
 
Инициативата е част от информационна кампания по проект „Общата селскостопанска политика – от полза за всички нас“, която се изпълнява от АГРО ТВ в партньорство с www.agro.bg и списание „АгроКомпас” с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.
 
В събитието участие ще вземат лектори от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, експерти от Министерството на земеделието, храните и горите, Селскостопанска академия, Държавен фонд „Земеделие”, Националната служба за съвети в земеделието, представители на Националната асоциация на младите фермери в България, както и на Европейската асоциация на младите фермери.

Информационната среща ще бъде заснета и излъчена от АГРО ТВ.