Държавна изпитна сесия


Съгласно заповед на ректора на ВУАРР-Пловдив е обявена държавна изпитна сесия за студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ на 26.02.2020 г.
 
В срок до 21.02.2020 г. включително студентите, положили успешно семестриалните изпити съгласно учебния план, да подадат заявление за допускане до държавен изпит.
 
Крайният срок за внасяне на такса за държавен изпит е 21.02.2020 г.