На вниманието на кандидат-студенти, студенти, докторанти, курсисти, специализанти и преподаватели на ВУАРР - Пловдив


Във връзка с организиране на работата на ВУАРР – Пловдив в условия на извънредно положение са определени отговорни лица за контакт и отговори на Вашите запитвания, за които са посочени телефон за връзка и e-mail в таблицата по-долу.

Всички ние сме на разположение от 8:00 до 16:30 часа и сме готови да отговорим на Вашите запитвания и сигнали.

В момента никой не би могъл да се ангажира с дата, на която извънредното положение ще бъде отменено и ще бъде възстановен нормалният ритъм на работа и присъственото обучение.

Съзнаваме, че за някои от Вас електронното обучение е усложнение и предизвикателство, но това повишава уменията.
Нашите студенти могат да докажат, че и в трудни условия ще се справят.

И ние с нетърпение очакваме да отворим вратите на нашите аудитории, защото няма по-ценно от личния контакт с колеги и преподаватели.

Вашите родители и преподаватели ще Ви подкрепят, за да завършите семестъра успешно, дори за по-удължено време.

Опитът показа, че електронното обучение може да бъде ефективно и успешно да допълни традиционните методи.

Използвайте възможността да извлечете ползи – не само по отношение на свободния достъп до всички учебни материали, работата в удобно за Вас време и придобиване на ценни умения за работа със съвременните информационни и комуникационни технологии, но и за пестене на време и средства за пътуване.

Благодарим на всички за активността и високата степен на лична ангажираност, проявяваното разбиране, търпение и съпричастност, демонстрираната отговорност и грижа за здравето на хората!

Във време на изпитания е важно да мислим позитивно, да не губим доверието помежду си и да работим заедно като екип.

Да бъдем разумни, търпеливи и зрели!

Да си пожелаем успешно завършване на академичната година, но преди всичко да бъдем здрави!

„Да превърнем недостатъците в предимства!“ е един от принципите на ВУАРР.
 
 
От академичното ръководство на ВУАРР - Пловдив
 

***
Актуални данни за връзка:


Информация Име Телефон E-mail
Информация за кандидатстване в бакалавърски програми
Информация за студенти, обучавани в образователно-квалификационна степен „бакалавър“
Илина Георгиева
Деница Моллова
0882/009521
0882/990678
umo@uard.bg
Информация за кандидатстване в магистърски програми
Информация за студенти, обучавани в образователно-квалификационна степен „магистър“
Кремена Станкова
Хайда Христева
0882/990674
0882/009552
kstankova@uard.bg
hayda_hr@uard.bg
Информация за курсове и специализации Евгения Величкова 0882/009582 jeny_v@abv.bg
Информация за докторски програми гл. ас. д-р Николина Марева 0884/133184 n.mareva@uard.bg
Информация за работа с информационната система и и техническо осигуряване на електронното обучение Делян Плачков 0882/009544 dplachkov@uard.bg
Информация за дейността на филиалите в условия на извънредно положение Филиал Велико Търново
доц. д-р Петър Петров
Грета Георгиева
 
0887/811446
0882/009512
 
petrov_vuarr@abv.bg
vuarr_vt@vuarr.com
Филиал Русе
Наталия Върбанова
 
0882/009536
 
uard_rs@uard.bg
Информация за Центъра за дистанционно обучение и локалните дистанционни центрове доц. д-р Петър Петров
Албена Колева
0887/811446
0882/009502
petrov_vuarr@abv.bg
do@vuarr-dist.com
По всички въпроси във връзка с организацията на учебния процес в условия на извънредно положение във ВУАРР – Пловдив, Филиал Русе, Филиал Велико Търново, Център за дистанционно обучение и локални дистанционни центрове
Ректорат Милена Деянова
Соня Букова
0882/009534
0882/009550
uard@uard.bg
Връзка с ръководството на ВУАРР - Пловдив Президент:
проф. д-р инж. Д. Димитров
Ректор: проф. д-р М. Иванова
Зам.-ректор: доц. д-р Е. Арабска

032/960360
0885/849953
0882/009578

president@uard.bg
mivanova@uard.bg
earabska@uard.bg


Национален телефон за въпроси на кандидат-студенти и студенти

032/960360

от 9:00 до 16:00 часа