Държавна изпитна сесия - октомври 2020 г.


Съгласно заповед на ректора на ВУАРР-Пловдив е обявена поправителна държавна изпитна сесия за студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ на 07.10.2020 г.

В срок до 30.09.2020 г. включително студентите, положили успешно семестриалните изпити съгласно учебния план, трябва да подадат заявление и да заплатят таксата за допускане до държавен изпит.