ВУАРР обявява нови квалификационни курсове за учители


Обучение за придобиване на квалификационни кредити предлага на педагогическите специалисти от Пловдив и страната Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.  Коучинг за мениджъри, финансов мениджмънт в училището, управление на проекти, образователна интеграция на уязвими общности, предприемачество, здравни политики и превенция срещу дрогата са част от темите, по които директорите на учебни заведения могат да заявят обучение за своите екипи.

При интерес, ВУАРР има готовност да проведе и допълнителни тематични курсове по тема, пожелана от от ръководствата на учебни и детски заведения, общинската администрация или регионалните управления на образованието.

При сформирана група от едно или няколко учебни заведения, обучението може да се проведе на посочено от заявителя място. Таксата се определя според броя на участниците в курса и броя часове.

След завършване на обучението участниците получават удостоверение и присъдени съответен брой квалификационни кредити.

Висшето училище организира и обучения за придобиване на професионална квалификация „учител“, едногодишни професионално-педагогически специализации и придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС).

 

За информация последвайте линка или се свържете с Кремена Станкова: 032/960431, e-mail: kstankova@uard.bg