Експерти от три държави създават електронна платформа и мобилно приложение за комбинирани виртуални стажове в областта на бизнеса и предприемачеството


Експерти от България, Турция и Белгия работят по създаване на електронна платформа за професионално обучение, която да даде възможност за провеждане на комбинирани виртуални стажове в областта на бизнеса и предприемачеството.

Платформата ще осигурява онлайн комуникацията и сътрудничеството между стажантите и техните ментори от различни бизнес организации и ще позволи на менторите да възлагат задачи на стажантите, както и да следват тяхното изпълнение и да дават съвети и насоки.

Платформата ще служи като основен образователен ресурс, който ще улесни създаването на общоевропейска общност в областта на професионалните стажове.
Платформата се изгражда по проект BLEVIVET – Комбинирани виртуални стажове в областта на бизнеса и предприемачеството с координатор Висше училище по агробизнес и развитие на регионите: https://www.blended-virtual-internships.eu/

В рамките на проекта са разработени: Ръководство за провеждане на комбинирани виртуални стажове за придобиване и утвърждаване на предприемачески и бизнес умения в секторите на селското стопанство и еко земеделието и Стандарт за оценяване, валидиране и признаване на придобитите знания, умения и компетентности, свързани с бизнеса и предприемачеството по време на комбинирани виртуални стажове в селското стопанство и (еко) земеделието.

На 27 октомври 2020 г. в Пловдив бе проведена втората партньорска среща по проекта, към която бе проявен интерес и от Гърция във връзка с възможностите за последващо мултиплициране на резултатите.

По време на срещата участниците отбелязаха напредъка по дейностите и особеното значение на изпълнението на проекта в условия на пандемичната ситуация във връзка с COVID-19 и приложението на разработените инструкции, програми и инструменти за провеждане на виртуалните стажове в професионалното образование и обучение.

В следващите месеци предстои стартирането на пилотната фаза по проект BLEVIVET, в която са поканени да вземат участие професионални гимназии и организации, готови да приемат стажанти за обучение.

Повече информация за възможностите за включване в проекта и заявяване на интерес: проф. д-р Марияна Иванова, координатор, e-mail: mivanova@uard.bg