ВУАРР - съорганизатор на конгрес за климатичните промени и на конференция за здравето


Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е съорганизатор на International Global Climate Change Congress, който ще се проведе от 3 до 5 юни 2021 година. Конгресът е отворен за всички области на изследванията, свързани с глобалното изменение на климата. Събитието ще се състои онлайн заради пандемията и ще се излъчва наживо в YouTube. В програмата ще бъдат включени мултидисциплинарни и интердисциплинарни изследвания. Организаторите от Университета „18 март“ в Чанаккале, Турция и техните партньори канят учени, преподаватели, експерти неправителствени организации и студенти, да се включат с доклади. Земеделие и храни, природни ресурси, воден мениджмънт, население и човешки ресурси, туризъм, влиянието на климатичните промени върху здравето са част от темите, по които участниците ще представят своите тези и проучвания.

Работните езици са турски и английски. Докладите ще бъдат публикувани в сборника на конгреса. В допълнение, избрани статии ще бъдат публикувани и в индексирани издания след оценка на рецензенти.
https://igccc.info/en/В пандемичната обстановка заради коронавирусната инфекция, фокусът на INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIFFERENT ASPECTS OF HEALTH са именно различните аспекти на здравето. Тя ще се проведе на 26-28 май 2021 година. Планира се конференцията да бъде онлайн поради пандемията. Всички приветствия и презентации ще бъдат излъчвани наживо в YouTube.

ВУАРР е съорганизатор на конференцията, в която могат да вземат участие учени, изследователи, здравни специалисти, неправителствени организации и студенти. Работните езици са английски и турски. Основната тема е „Бъдещето на здравето“, като в този контекст ще се разглеждат области като икономика, социална наука, фармакология, околна среда, право, история и литература, изкуства, здравна политика.

Резюмета и доклади ще бъдат публикувани в сборника на конференцията. В допълнение, избраните статии ще бъдат публикувани в индексирани издания на Rating Academy.
https://ratingacademy.com/icdah2021/en/