Съветът по туризъм пита бранша как се справя в условията на пандемия


Как оцелява в условия на пандемия – този въпрос отправя Съветът по туризъм - Пловдив към работещите в сектора.

Непосредствено след въведеното извънредно положение в страната през март 2020 година, сдружението изготви анкета, която бе насочена към туристическия бранш в града и имаше за цел да обобщи влиянието на пандемията. Резултатите от проучването послужиха като предложения пред държавните и местни институции за икономически и социални мерки, които да подпомогнат туристическия бранш.

Една година по-късно, когато пандемията все още оказва силно влияние и натиск върху туристическия бранш, от Съвета по туризъм правят ново допитване с цел да се установи състоянието на сектора в Община Пловдив. Решението бе взето на работна среща, в която участва и ръководителят на катедра „Регионално развитие и туризъм“ във ВУАРР проф. Златка Григорова.

Анкетното проучване се организира от Съвета по туризъм в партньорство с Пловдивски университет, Университет по хранителни технологии, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Аграрен университет и Медицински университет. То е насочено към хотелиери, ресторантьори, туроператори, ресторантьори, средни и висши училища, които подготвят кадри за бранша.

Анкетата ще бъде отворена до 30 април 2021 г. Анализът на обобщените резултати от нея ще бъдат обявени на официалния сайт на Съвет по туризъм – Пловдив www.tourismplovdiv.org.

На база получените отговори ще бъде изготвен анализ, който ще бъде представен пред Националния борд по туризъм, Министерство на туризма, Българската туристическа камара, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и чрез Консултативният съвет по въпросите на туризма към Община Пловдив и Общински съвет Пловдив.